optimale informatiebeveiliging

Om jouw data en applicaties in de Cloud optimaal te beschermen hanteren we al jaren strenge eisen rondom informatiebeveiliging. Met de Algemene Verordening Persoonsgegevens en de steeds vaker voorkomende DDoS en ransomware besmettingen, is het immers van groot belang dat jouw data en applicaties bij ons in goede handen zijn. Daarom hebben wij de veiligheid laten testen door externe partijen. Het resultaat? Sinds 2017 is CleverIT ISO 27001 gecertificeerd en sinds augustus 2019 hebben wij ook de ISAE 3402 Type II verklaring in ons bezit. Zo bieden wij je extra zekerheid op het gebied van veiligheid.

WerkplekOveral optimaal beveiligd

Met de NEN ISO/IEC 27001:2013 en de ISAE 3402 Type II verklaring voldoet de WerkplekOveral oplossing aan de laatste eisen voor informatiebeveiliging. Voor jouw organisatie houdt dit niet alleen in dat je met een gerust gevoel jouw processen aan ons kunt uitbesteden, maar ook dat jouw accountant geen audit meer hoeft uit te voeren. 

Wat houden de ISO 27001 certificering en de ISAE 3402 Type II verklaring in? 

ISO 27001 is een internationale standaard op het gebied van informatiebeveiliging. In deze standaard staat hoe CleverIT procesmatig met het beveiligen van informatie omgaat, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van jouw informatie zeker te stellen. Veel bedrijven geven aan te werken volgens de norm van ISO 27001. Dit geeft echter nog geen garantie. Pas na een uitgebreid traject met een door ISO geaccrediteerd bedrijf wordt immers een ISO 27001 certificering toegekend. Via het ISO register kun je achterhalen of een certificering ook daadwerkelijk is verkregen. 

ISAE 3402 Type II is de internationale assurance standaard voor zekerheid bij outsourcing. Je besteedt activiteiten uit aan CleverIT en wilt dat wij zorgvuldig met de data en applicaties omgaan. Hoe beheerst CleverIT de processen? Hoe gaan we om met risicomanagement, informatiebeveiliging en anti-fraude? Dit is vastgelegd in een rapport, waarmee wij de integriteit en vertrouwelijkheid van jouw gegevens waarborgen. 

Meer weten?

Ben je benieuwd naar de exacte invulling van ISO 27001 en ISAE 3402 Type II verklaring door CleverIT? Neem dan contact met ons op.